Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

8559 7904 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viazupelnie zupelnie
Rone, Melbourne

6547 a409 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
0004 7847 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viazupelnie zupelnie
8162 6054 420
Reposted fromerial erial viaatranta atranta
8916 b0fc 420
Reposted frommoubp moubp viaechoes echoes
9901 5ace 420
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
4129 a443 420

midnight-charm:

Grace Bol photographed by Solve Sundsbo for Luncheon March 2017

Stylist: Mattias Karlsson

Reposted frombitner bitner viaatranta atranta
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viastarryeyed starryeyed
4674 fc83 420
Reposted fromverronique verronique viablackmoth7 blackmoth7
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viastepowywilk stepowywilk
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viadygoty dygoty

February 14 2017

Reposted fromposzum poszum vialittle-things little-things
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viamy-anxieties my-anxieties

May 25 2015

7589 3df9 420
Reposted fromjasminum jasminum viabeoriginal beoriginal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl