Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

3160 d9c9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaodyssey odyssey

April 23 2017

5235 614b 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viabarszczowa barszczowa

April 21 2017

DIY Aluminium Calligraphy Pen

miss-nerdgasmz:

watering76:

imageimage

You’ll need tape, scissors, knife, disposable chopsticks, empty aluminium can, stapler and ink.

image

Calligraphy Pen for Gothic: cut the aluminium into two pieces like above and tape it on chopstick, then Staple the aluminium.

image

Medium Point Calligraphy Pen: Fold a piece of aluminim, and cut it like picture above. Then tape it on chopstick.

image

Fine Point Calligraphy Pen: Fold a piece of aluminim, and cut it like picture above. Then tape it on chopstick.

Now enjoy it :)

image image imageimage image

☞Turning straw into pen.

ARE YOU FUCKIN SERIOUS I’VE SPENT SHIT TONS OF MONEY ON CALLIGRAPHY PENS FOR ART AND YOU’RE TELLING ME I CAN MAKE MY OWN FOR LESS THAN 4 FRIGGEN DOLLARS??? THIS IS BULLSHIT MY ENTIRE ART LIFE IS A LIE

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower viaciarka ciarka
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.

April 19 2017

3325 6fad 420
Reposted fromheroes heroes viaahora ahora
5506 9284 420

1950sunlimited:

American Soldier kissing his girlfriend, 1946

Ralph Morse

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
8340 dc67 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaLejen Lejen
6987 1354 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupelnie zupelnie
8307 992f 420
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
9236 3dc7 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viavigil vigil
7143 444f 420

vethox:

I DON’T BELIEVE IN
GLOBAL WARMING

- bansky, uk

3919 a0ad
Potwierdzam.
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viadzony dzony
3160 d9c9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame
6588 efb7 420
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
6397 2173 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
4060 d40e 420
Reposted fromcarameltea carameltea viamyzone myzone
5540 f054 420

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl